دسته‌ها
استان اصفهان تاریخی

بازار اصفهان

بازار اصفهان

بازار اسفهان 2

اصفهان بازار زیادی دارد .یکی از مهمترین آنها بازار قیصریه است که به بازار شاهی نیز شهرت دارد که از سردر قیصریه شروع و به بازار چیت سازها و از آنجا به بازار دارالشفاء منتهی می شود.

بازار اصفهان

سرای معروف شاه یا (ملک التجار)نیز در این بازار واقع است.راسته بازار قیصریه دارای در چهارسوی بسیار زیبا است که از غنی ترین چارسوهای اصفهان به شمار می آید و مانند آن در پهنه وسیع ایران یافت نمی شود.

بازار اصفهان 345

اگر چه مجموعه بازارهای تاریخی اصفهان ،امروزه بین خیابانهای پر رفت و آمد که به شکلهای تقریبا منظم همدیگر را قطع می کنند محصور شده اند .ولی از زیبایی و معماری بی نظیرشان هیچگاه کاسته نشده است.

بازار اصفهان 57

از مرضیه فلاح زاده

ما دو دوست و دو جوان هستیم و هر دو عشق به ایران و گردشگری ایران داریم طوری که این عشقمان ما را به این فکر انداخت که این وبسایت را باهم راه بیندازیم.نمیدانیم تا چه حد رضایت بازدید کنندگان عزیز را فراهم کنیم ولی ما عاشقانه این کار را ادامه خواهیم داد.دوستانی هستیم که بسیار دوستانه و عاشقانه از راه دور باهم در تعامل هستیم و این وبسایت را باهم مدیریت میکنیم.هدف ما و کار ما تنها به وب ختم نمی شود و در کنار وب کارهای دیگری در زمینه گردشگری و غیر گردشگری(مثل:گردشگری و برنامه ریزی شهری و…)را انجام می دهیم که تا حالا با کمک خدا موفق بوده ایم و امیدواریم در این وبسایت هم بتوانیم موفق عمل کنیم.