گردشگری ایران

برچسب: اقتصاد جهاني

  • تحليلي بر رويکردهاي توسعه گردشگري در اجتماعات محلي

    تحليلي بر رويکردهاي توسعه گردشگري در اجتماعات محلي

    تحليلي بر رويکردهاي توسعه گردشگري در اجتماعات محلي 1)حسن اسماعیل زاده 2)مظفر صرافی 3)جمیله توکلی نیا 1و2و 3)استادیار گروه جغرافیای انسانی،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدبهشتی   دنياي امروز در حالي وارد هزاره جديد شده است که بي ترديد گردشگري به يکي از پايه هاي پررونق اقتصاد جهاني تبديل گرديده و بنا بر مشاهدات، رفته رفته به…