گردشگری ایران

برچسب: امامزاده حیدربن علی (ع)

  • منطقه گردشگری چادگان

    منطقه گردشگری چادگان

    چادگان یا چالادگان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. سابقه تاریخی این منطقه به درستی معلوم نیست ولی آنچه مسلم است در دوران صفویه با کوچاندن ترک زبانان توسط شاه عباس اول به این ناحیه و نیز به واسطه دارا بودن موقعیت طبیعی مساعد و نزدیکی به زاینده رود ناحیه آبادی بوده…