گردشگری ایران

برچسب: امامزاده محمد صالح

  • شهرستان و قلعه انار

    شهرستان و قلعه انار

    شهرستان و قلعه انار قدمت انار بر اساس آثار باستانی موجود،به قبل از دوره اسلام می رسد.نام اول این شهر آبان بوده که اکثر جغرافیدانان قرون سوم و چهارم هجری ،این شهر را با همین نام کتب ذکر کرده اند. در این شهرستان آثار تاریخی مهمی همچون قلعه انار وجود دارد که یکی از آثار…