گردشگری ایران

برچسب: امام صادق (ع)

  • آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی

    آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی

    آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی در شمال شهر اهواز نزدیک رودخانه کارون ،بقعه ای به چشم می خورد که صاحب این بقعه علی فرزند مهزیار معروف به اهوازی ،فقیهی صاحب نام و دانشمندی سترگ و عالمی جلیل القدر و محدثی صادق است که در سنه 200 هجری قمری می زیسته است. وی از شاگردان برگزیده…