گردشگری ایران

برچسب: بازار دارالشفاء

  • بازار اصفهان

    بازار اصفهان

    بازار اصفهان اصفهان بازار زیادی دارد .یکی از مهمترین آنها بازار قیصریه است که به بازار شاهی نیز شهرت دارد که از سردر قیصریه شروع و به بازار چیت سازها و از آنجا به بازار دارالشفاء منتهی می شود. سرای معروف شاه یا (ملک التجار)نیز در این بازار واقع است.راسته بازار قیصریه دارای در چهارسوی…