گردشگری ایران

برچسب: باغ علی نقی خان

  • باغ علی نقی خان – تفت

    باغ علی نقی خان – تفت

    باغ علی نقی خان – تفت باغ علی نقی خان تفت نمونه ای ارزشمند از باغهای ایرانی است و اهمیت و ارزش آن زمانی دوچندان می شود که وضعیت اقلیمی غالب استان یزد و آب و هوای خشک و کویری آن را در نظر داشته باشیم. باغ سازی از زمانهای پیش از تاریخ همواره جزء…