گردشگری ایران

برچسب: بقعه شيخ ابوسعيد امام جمعه

  • بقعه میر نشانه

    بقعه میر نشانه

      بقعه و مسجد میر نشانه این بقعه در گذر سه سوک كوي پاقپان واقع بوده و داراي گنبد كاشي فيروزه‌اي مخروطي شكل مي باشد که سقف زير گنبد با كاشي‌هاي معرق زيبايي تزيين يافته است. روي قبر صندوق چوبي منبت كاري قرار گرفته كه در كتيبه‌هاي اطراف آن آيات قرآن با تاريخ 978 هـ.…