گردشگری ایران

برچسب: بندر جاسک

  • گل درمانی در ایران

    گل درمانی در ایران

    گل درمانی در ایران گل فشان ها از عوارض زمین شناختی می باشند که با خروج گل به طور متناوب تشکیل مخروط هایی را نیز می دهند.گل فشان های ایران به طور عمده در سواحل دریای عمان واقع شده و جزء جاذبه های طبیعی کشورمان به شمار می رود.     بیش از نیمی از…