بندر عباس | گردشگری ایران

امامزاده شاه محمد تقی – بندرعباس

امامزاده شاه محمد تقی – بندرعباس

 امامزاده شاه محمد تقی – بندرعباس امامزاده شاه محمد تقی واقع در شهر بندر عباس در بخش مرکزی از توابع شهرستان بندر عباس در استان هرمزگان و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ادامه مطلب