گردشگری ایران

برچسب: تاریخ

  • توریست ها در قبل از انقلاب

    توریست ها در قبل از انقلاب

    تصاویری از توریست ها که قبل از انقلاب به ایران سفر کرده بودند.   در تصویر بالا توریستیهایی که با  ماشین خود به ایران سفر کردند تهران 1957 و توریست خارجی توریست دهه 50 در اصفهان   سال ۱۳۵۵ – خرابی اتوبوس توریستهای خارجی در حوالی شیراز شیراز در دهه 50 و توریست خارجی ژنرال […]