گردشگری ایران

برچسب: تالاب حله

  • تالاب حله

    تالاب حله

    تالاب حله تالاب حله در موقعیت جغرافیایی E504915  N290852 در استان بوشهر واقع است. محل تلاقي دو رودخانه دالکي و شاپور در منطقه حله تالاب بزرگي به وجود آورده است که يکي از تالاب هاي مشهور سراسر قلمرو جنوبي ايران محسوب مي شود. آب اين تالاب از سرريز جريان رودخانه دالکي و شاپور، بارندگي زمستانه […]