گردشگری ایران

برچسب: تخت مرمر

  • بازدید از کاخ گلستان ـ تهران

    بازدید از کاخ گلستان ـ تهران

    بازدید از کاخ گلستان ،تهران چند روزی بود تصمیم داشتیم بریم یکی از بناهای زیبای شهر تهران را ببنیم تصمیم گرفتیم بریم کاخ گلستان آن روز روزی گرمی بود با دوست عزیزم بعد از تهیه بلیط وارد محوطه کاخ گلستان شدیم در اولین چیز با دیدن محوطه کاخ گلستان به ذهنم رسید به گذشته مردم […]