تناسب اندام در پرواز | گردشگری ایران

چگونه در پرواز تمرین تناسب اندام داشته باشیم؟

چگونه در پرواز تمرین تناسب اندام داشته باشیم؟

در طول پرواز مسافتهای طولانی، خودتان را فعال نگه دارید، نه اینکه بدن شما به حرکات زیادی نیاز داشته باشد، بلکه به پایین آمدن خطر لخته شدن خونتان کمک می کند ( که ترومبوز عمقی ادامه مطلب