گردشگری ایران

برچسب: توان رقابتی مناطق گردشگری

  • تاثیر تکنولوژی بر توان رقابتی مناطق گردشگری

    تاثیر تکنولوژی بر توان رقابتی مناطق گردشگری

      مزایای تکنولوژیک یک مقصد، از مفاهیمی است که به تازگی در مطالعات گردشگری به آن توجه بیشتری شده است. هر چند تکنولوژی تنها یکی از معیارهای فرعی برای سنجش جذابیت مقاصد است (به جز مقاصدی مانند دره سیلیکون در کالیفرنیا و دماغه کاناورال در فلوریدا که تکنولوژی سفرهای فضایی پدیده رو به رشدی است)، […]