گردشگری ایران

برچسب: جاده رشت

  • امامزاده هاشم – جاده رشت

    امامزاده هاشم – جاده رشت

    امامزاده هاشم – جاده رشت هاشم بن‌ محمد بن عبدالله از نوادگان حضرت علی(ع) به امامزاده هاشم(ع) معروف است و به همراه یاران امام رضا (ع) به ایران آمد و پس از درگیری با نمایندگان حاکمان عباسی به کوه های البرز پناهنده شد. مدیر بقعه امام زاده هاشم(ع) در ادامه خاطرنشان کرد: روستای امامزاده هاشم […]