گردشگری ایران

برچسب: جاذبه تاریخی روستاهای خراوان بالا و پایین

  • قلعه اسماعیلیان طبس

    قلعه اسماعیلیان طبس

    در زمان سلجوقیان،‌ اسماعیلیان بر طبس استیلا یافتند و قلاع محکمی در کوه های آن ساختند. قلعه اسماعیلیان طبس که یکی از قلعه های معروف این فرقه است، بر فراز کوهی ایجاد شده که در مجاورت آن روستای خراوان پایین قرار دارد. از فراز قلعه به هر طرف که چشم دوخته می شود، کوهستان است […]