جاذبه تاریخی | گردشگری ایران

بوشهر، نبوغ شهرسازی/عکس

بوشهر، نبوغ شهرسازی/عکس

بوشهر، نبوغ شهرسازی بوشهر و معماری‌اش شهرتی خارج از مرزهای ایران دارند. ساختار معماری بوشهر در استفاده از نسیم دریا، منحصر به فرد است. چیدمان بناهای بافت تاریخی و ساختن گذرهای تنگ و باریک، منجر ادامه مطلب