گردشگری ایران

برچسب: جاذبه های تاریخی تربت حیدریه

  • کاروانسرای طبسی

    کاروانسرای طبسی

        در ضلع شرقی مزار قطب الدین حیدر، رباط نسبتاً بزرگی دیده می شود که مثل همه رباط های قدیم از مجموعه ی ایوان و غرفه و اطاق و اخیه و انبار و طویله تشکیل شده است . این رباط که حتی از نظر ساختمانی به پای هیچ کدام از رباط های میان راهی […]