جاذبه های گردشگری جاده ی هراز | گردشگری ایران

معرفی کتاب (جاذبه های گردشگری جاده ی هراز)

معرفی کتاب (جاذبه های گردشگری جاده ی هراز)

معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir) این کتاب به معرفی  جاذبه‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی جاده‌ی هراز پرداخته است. جاده هراز که از تهران شروع می شود و تا شهر آمل ادامه دارد، در ادامه مطلب