گردشگری ایران

برچسب: جاذبه های گردشگری کلیبر

  • حمام مهر آباد

    حمام مهر آباد

          حمام مهر آباد یکی از معروف ترین گرمابه هاست و از پنج بخش تشکیل شده است: ۱ تالار بزرگ رختکن ۲) محل نظافت ۳) تالار شستشو ۴) گرم خانه ۵) خزینه آب . تالار بزرگ رختکن شامل رختکن شامل یک گنبد بزرگ و چهار گنبد کوچک و چهار طاق در چهار طرف […]