گردشگری ایران

برچسب: جاذبه گردشگری بوشهر

  • قبر جنرال – بوشهر

    قبر جنرال – بوشهر

    قبر جنرال – بوشهر قبر جنرال یا قبر جرنیل که تلفظ محلی عبارت «قبر ژنرال» است، نام آرامگاه یک ژنرال انگلیسی در بندر بوشهر واقع در محله سنگی است. مشخصات قبر جنرال که تلفظ محلی عبارت «قبر ژنرال» است، نام آرامگاه یک ژنرال انگلیسی در بندر بوشهر واقع در محله سنگی است که به‌شکل ابلیسک […]