گردشگری ایران

برچسب: جان اشتاین بك

  • شباهت سفر و ازدواج.(جان اشتاین بك)

    شباهت سفر و ازدواج.(جان اشتاین بك)

      شباهت سفر و ازدواج…   «سفر مثل ازدواج است، بزرگ‌ترین اشتباه در آن، این است كه فكر كنی همه چیز تحت كنترل توست.» از «جان اشتاین بك» این جمله را می‌توان از هوشمندانه‌ترین جمله‌های مربوط به سفر دانست، اگر ازدواج كرده باشید، قطعا می‌دانید كه هیچ وقت نباید دچار این توهم باشید كه همه […]