گردشگری ایران

برچسب: جذابیت

  • رقابت‌پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن

    رقابت‌پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن

            مترجم: مهدی نیکوئی* صاحب‌نظران بسیاری به چارچوب رقابت‌پذیری مقاصد و نحوه تکامل آن که از اواسط قرن بیستم میلادی تحت تاثیر توریسم انبوه بوده، توجه می‌کنند. تمایل آنها به شناخت ابعاد مختلف ماهیت بنیادین محیط رقابتی و عملکردی است که توریسم باید به عنوان یک بخش اقتصادی داشته باشد. مشاهدات نشان […]