گردشگری ایران

برچسب: حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک

  • کاروانسرای  مشیرالملک

    کاروانسرای مشیرالملک

    کاروانسرای مشیر الملک- برازجان:   کاروانسرای مشیر الملک در ضلع شرقی میدان مرکزی شهر برازجان قرار دارد.این کاروانسرا در اصل 1250 شمسی به فرمان حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک ساخته شد. معمار این ساختمان حاج محمد رحیم شیرازی سازنده پل مشیر و کاروانسرای دالکی است که به طرز ماهرانه ای اقدام به ساخت این بنا […]