گردشگری ایران

برچسب: دهستان رقه

  • قلعه دختر رقه

    قلعه دختر رقه

    قلعه دختر رقه قلعه دختر رقه در دهستان رقه و در فاصله 12 کیلومتری غرب بشرویه و در مجاورت قنات بشرویه و آسیاب تاریخی دهنه و بر بالای کوهی مرتفع قرار دارد که از سه طرف مشرف بر پرتگاه تقریبا غیر قابل عبوری است و فقط از سمت جنوبی آن راه برای صعود وجود دارد. […]