گردشگری ایران

برچسب: دوران باستان

  • رسانه‌های گردشگری و سفرنامه‌نویسی

    رسانه‌های گردشگری و سفرنامه‌نویسی

            نوشته: الیزابت بکر ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی رهنما دشوار می‌توان موضوعاتی در حوزه سفر و گردشگری پیدا کرد که در عرصه عمومی مورد بحث و جدل جدی قرار گیرد. تاریخ‌نگاران، کارشناسان علوم سیاسی و اقتصاددانان معمولا در بررسی‌های خود، گردشگری را حذف می‌کنند. نشریات و کارشناسان سیاست خارجی به ندرت […]