گردشگری ایران

برچسب: دوره قاحار

  • عمارت آصف دیوان (خانه کرد)- سنندج

    عمارت آصف دیوان (خانه کرد)- سنندج

    عمارت آصف دیوان (خانه کرد)- سنندج خانه کرد موزه مردم شناسی مناطق کردنشین و بزرگترین موزه مردم شناسی مربوط به یک قوم در کشور ایران است که در خیابان امام خمینی شهر سنندج واقع شده است. این موزه وعمارت آصف دایر گردیده و این عمارت یکی از بزرگترین عمارتهای اعیانی شهر سنندج است که دارای […]