گردشگری ایران

برچسب: دو گنبدان

  • گویش مردم کهگیلویه و بویراحمد

    گویش مردم کهگیلویه و بویراحمد

          گویش مردم در این استان به لرى بویراحمدى معروف است که با تفاوت آوایى جزئى در سراسر استان وسیله تکلم مشترک آنهاست. این گویش از گروه زبانهاى ایرانى جنوب غربى مى‏باشد. ساخت دستورى و واژگانى گویش لرى و فارسى نشان مى‏دهد که هر دو از فارسى میانه ساسانى که خود دنباله فارسى…