رانندگی در برف و باران | گردشگری ایران

توصیه هایی برای رانندگی در برف و باران

توصیه هایی برای رانندگی در برف و باران

      جاده‌های خیس یک از عوامل مهم سوانح رانندگی هستند اما به کار گیری تکنیک‌های رانندگی ایمن می‌تواند مانع از آن شود که سرنوشت‌تان ماشین‌تان به برخورد با نرده‌های کنار جاده یا خدای ادامه مطلب