گردشگری ایران

برچسب: رقابت پذیری مقاصد گردشگری

  • تاثیر اقتصاد و سیاست بر رقابت پذیری مقاصد

    تاثیر اقتصاد و سیاست بر رقابت پذیری مقاصد

    همان طورکه می دانیم ابعاد مختلفی بر رقابت پذیری مقاصد تاثیر می گذارند؛ مانند بُعد اقتصادی، محیطی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. دانشمندان مختلفی رقابت پذیری مقاصد و کشورها را از جنبه اقتصادی آن مطالعه و بررسی کرده اند و به مطالب زیادی می توان در این رابطه دست پیدا کرد. پورتر منابع رقابت پذیری…