گردشگری ایران

برچسب: رودخانه قوری چای

  • قلعه گویجه

    قلعه گویجه

    قلعه گویجه – مراغه: قلعه گویجه در 45 کیلومتری جنوب شرقی مراغه و در کنار رودخانه قوری چای قرار دارد .نام گویجه برگرفته از سنگ های سبز رنگی است که در منطقه وجود دارد. در اطراف قلعه بقایای دیوار دور تا دور باقی مانده است و تاریخ بنا نیز از هزاره قبل از میلاد تا […]