گردشگری ایران

برچسب: رودخانه لبگ

  • پارک ملی کیاسر

    پارک ملی کیاسر

     پارک ملی کیاسر پارک ملی کیاسر در موقعیت جغرافیایی N3610 E5334 در استان مازندران واقع است. پارک ملی کیاسر از شمال به روستاي سعيدآباد به سمت شرق در امتداد رودخانه لنگ تا روستاي علي كل از شرق علي كل به سمت جنوب در امتداد يال ۲۴۵۵، ۲۳۹۰، ۲۸۰۸، ۲۸۱۵، ۲۳۵۶، ۲۴۴۲، ۲۴۷۰ متر، از جنوب از […]