گردشگری ایران

برچسب: روستاي چالموره

  • غار اشکفت سیاه، کهگیلویه

    غار اشکفت سیاه، کهگیلویه

    غار اشکفت سیاه، کهگیلویه اين اشکفت در قسمت هاي بالايي کوهي در شمال روستاي چالموره قرار دارد . درون غار پوشيده از کود حيواني و خاکستر است . در بيشتر بخشهاي جنوبي غار ، کف صخره مشخص است . در عوض در بخش شمالي کف غار ديده نمي شود و به نظر عمق بيشتري دارند […]