گردشگری ایران

برچسب: روستای نیاق

  • ایوان سنگی نیاق،قزوین

    ایوان سنگی نیاق،قزوین

    ایوان سنگی نیاق،قزوین روستای نیاق در هفده کیلو متری شمال قزوین قرار دارد و یکی از مراکز مهم کشت انگور در استان است ایوان صخره ای است نسبتا مرتفع که دو فرو رفتگی به مانند ایوان در دو طرف آن به طور طبیعی ایجاد شده است. در هر یک از این فرو رفتگی ها حوضی…