روستای کردآباد | گردشگری ایران

قلعه کرد آباد،مهریز

قلعه کرد آباد،مهریز

قلعه کرد آباد،مهریز قلعه کرد آباد دردهستان ارنان روستای کرد آباد در چهار کیلومتری روستای علی آباد چل گزی قراردارد .وبا شهر مهریز ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. این قلعه که زمانی محل سکونت اهالی روستابوده ادامه مطلب