گردشگری ایران

برچسب: روستای کلاته گلستان

  • پلکان نادری – درگز

    پلکان نادری – درگز

    پلکان نادری – درگز     در فاصله 88 کیلومتری جاده قدیم قوچان به درگز در 4 کیلومتری شرق روستان کپکان در دامنه جنوبی کوه الله اکبر عارضه سنگی به چشم می خورد که در بین اهالی موسوم به هزار پله نادری است. الله اکبر با ارتفاع 2804 متر بلندترین قله هزار مسجد محسوب می […]