گردشگری ایران

برچسب: روستای گشایش

  • غار کبوتر – مراغه

    غار کبوتر – مراغه

    غار کبوتر – مراغه غار هامپوئيل که در ميان مردم محلي به «غار کبوتر» نيز معروف است، در 15 کيلومتر جنوب شرقي مراغه و در حوالي روستاي «گشايش» واقع شده است . اين غار در کمرگاه کوهي صخره‌اي، رو به جنوب قرار گرفته است و از بستر رودخانة «موردي چاي» حدود 1600 متر ارتفاع دارد.…