گردشگری ایران

برچسب: رگ فیروزه ای

  • گنبد کبود – مراغه

    گنبد کبود – مراغه

    گنبد کبود – مراغه       گنبد کبود از بناهای ارزشمند و زیبای دوره سلجوقی است که تزئینات به کار رفته در آن در مقایسه با بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی بی نظیر است.این بنای ده پهلو دارای گنبد مخروطی بوده که در گذر زمان از بین رفته است.       گنبد کبود…