زبان کردی | گردشگری ایران

زبان و گویش مردم آذربایجان غربی

زبان و گویش مردم آذربایجان غربی

      در آذربایجان غربی زبان‌های ترکی و آذری و کردی ، زبان‌های اصلی را تشکیل می‌دهند و اقلیتها به زبان‌های آشوری و ارمنی و کلیمی تکلم می‌نمایند . الف ) زبان ترکی آذری ادامه مطلب

گویش محلی کرمانشاهی

گویش محلی کرمانشاهی

    زبان اهالی کرمانشاه کردی است ، زبان کردی خویشاوند نسبی زبان فارسی است زیرا اشتراک قواعد دستوری و ذخیره لغوی زبان‌های ایرانی نتیجه خویشاوندی نسبی آنها است . زبان کردی که شاخه ای ادامه مطلب

زبان و گویش مردم کردستان

زبان و گویش مردم کردستان

    زبان مردم کردستان زبان کردی است که همانند زبان فارسی در مجموعه زبانهای گروه هند و اروپائی قرار می‌گیرد و دارای قوانین خاصی از لحاظ دستوری و نوشتاری می‌باشد و هم‌اکنون در بسیاری ادامه مطلب