گردشگری ایران

برچسب: زمان فتحعلی شاه

  • مسجد جامع – نراق

    مسجد جامع – نراق

    مسجد جامع – نراق مسجد جامع نراق در سال 1243 قمری و در زمان فتحعلی‌شاه قاجار در شهر نراق؛ از شهرهای استان مرکزی، ساخته شد این مسجد توسط حاج علی محمد نراقی یکی از تجار متدین این شهر ساخته شد و در مرکز بافت قدیمی این شهر قرار دارد. سبک معماری این مسجد متعلق به…