گردشگری ایران

برچسب: زیتون پرورده زیتون پرورده ایرانی

  • زیتون پرورده ایرانی

    زیتون پرورده ایرانی

        در شهرهای شمالی کشور، خوردن سیرترشی و زیتون پرورده با غذا از عادت های غذایی است که در بیشتر مسافران به این نواحی دیده می شود… حتی در مسیر جاده شمال، مغازه های مختلفی، انواع زیتون پرورده را به صورت باز به فروش می رسانند و با تعارف ظرفی کوچک از آنها، هر…