گردشگری ایران

برچسب: ساحل تخم گذاری لاک پشت ها

  • ساحل تخم گذاری لاک پشت ها،قشم

    ساحل تخم گذاری لاک پشت ها،قشم

    ساحل تخم گذاری لاک پشت ها،قشم روستای شیب دراز و سواحل گسترده آن محل حضور لاك پشتهای دریایی و لاك پشتهای منحصر به فرد پوزه عقابی است كه همه ساله از اواسط اسفند ماه تا پایان خرداد برای تخمگذاری به این سواحل می آیند. هر لاك پشت در هر فصل تخمگذاری در حدود 300 تخم…