گردشگری ایران

برچسب: ساداتشهر

  • سد میجران- رامسر

    سد میجران- رامسر

    سد میجران- رامسر سد میجران، سدی خاکی است با هسته قیری در 20 کیلومتری رامسر که بر روی رودخانه نسارود قرار دارد. نسارود که از ازاره جاری می شود. سد میجران رامسر حد واسط بین اربه کله و دالخانی است. سد میجران به واسطه وسعت خود و جنگل های اطرافش، چشم انداز زیبایی را برای…

  • آقا پلاسید – ساداتشهر

    آقا پلاسید – ساداتشهر

    آقا پلاسید – ساداتشهر آقا پلاسيد داراي پنج پسر بوده كه سادات‌شهر از نسل او محسوب مي‌شوند و باني و بنيانگذار فرهنگ اصيل اسلامي منطقه هستند و تعداد زيادي از ذزيه آنان به مدارج علمي و عرفاني رسيده‌اند كه مشهورترين آنان آقا سيدمحمد بن سيدحسين معروف به آقا بسمل يكي از عارفان منطقه از همين…