گردشگری ایران

برچسب: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول

  • موزه مردم شناسی (حمام كرناسيون) دزفول

    موزه مردم شناسی (حمام كرناسيون) دزفول

    معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir) عکاس: محمد آذرکیش حمام كرناسيون (موزه مردم شناسي) به شماره 8477 در رديف آثار ملى ايران به ثبت رسيده و یکی از بناهای دوره قاجاریه می باشد. این بنای تاریخی پس از بازسازی در سال 85 توسط سازمان نوسازی و میراث فرهنگی به عنوان موزه مردم شناسی تغییر…