گردشگری ایران

برچسب: ساقه گنبد

  • مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار بقایای این مسجد در جنوب شرقی رشتخوار واقع شده است.اگر چه برخی بنای مزبور را خانقاه نیز نامیده اند با این وجود با توجه به یافته ها از کاوشهای باستان شناسی مسلم است که بنای مزبور مسجد و یا مسجد – مدرسه ای دو ایوانی است. شالوده بنا احتمالا در…