گردشگری ایران

برچسب: سالار سعید

  • موزه سنندج

    موزه سنندج

    موزه سنندج موزه سسندج در قسمت بیرونی یکی از بناهای دوره قاجاریه دایر شده است.این بنا به منزل (سالار سعید)معروف است و مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در حدود 150 سال پیش توسط شخصی به نام (ملا لطف الله شیخ الاسلام)قاضی القضاءمنطقه کردستان،در دو قسمت حیاط و ساختمان بیرونی و حیاط و ساختمان اندرونی…