گردشگری ایران

برچسب: سامان شاهین پور

  • معرفی کتاب (کوه پیمایی و طبیعت گردی)

    معرفی کتاب (کوه پیمایی و طبیعت گردی)

    معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir) پیاده روی در مرتعی سرسبز در یک روز بهاری، قدم زدن بر روی شن های روان کویر، شنیدن صدای خش خش برگ های پاییزی جنگل، عبور از رودخانه سرد در گرمای طاقت فرسا، تجربه سکوت و تاریکی مطلق در اعماق غار، پیمایش دامنه های پر از گل و…