گردشگری ایران

برچسب: سبک سلجوقیان

  • برج شبلی – دماوند

    برج شبلی – دماوند

    برج شبلی – دماوند   برج شبلی در منتهی‌الیه قسمت شرقی شهر دماوند به شکل یک بنای منفرد روی تپه‌ای واقع شده و باغ‌های سبز آن را احاطه کرده‌اند این برج از آثار قرون ۴ و ۵ قمری و از دوران سلجوقی است و در فهرست آثار ملی با شماره ۹۲۰ و در سال ۱۳۵۱…