گردشگری ایران

برچسب: سخنان میریام برادی

  • با روحتان سفر كنید.(میریام برادی)

    با روحتان سفر كنید.(میریام برادی)

      با روحتان سفر كنید «سفر كردن، فقط تماشا كردن و عكس گرفتن نیست، این تغییری است كه پایدار است تغییراتی كه سفر در شما ایجاد می‌كند در روح شما می‌ماند، شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر می‌كند» از «میریام برادی» داشتن یك سفر تفریحی پرهیجان خوب است اما واقعا بهترین سفرها آنهایی…